phụ kiện ngành gỗ thanh dung
  • tay-nam-keo-cua-tu-cua-phong-td210308cn
  • Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu crom
  • Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu đen
  • Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu đồng đỏ
  • Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu giả cổ
  • Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu niken
  • Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng chi tiết kt
Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng TD210308CN
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã Sản Phẩm:   TD210308CN
Kiểu Dáng     :    cong chữ C
Kích Thước   :   128 x 13 x 27mm
Tâm Lỗ Vít     :   115mm
Chất Liệu       :    atimon 
Trọng Lượng :    60g
Màu Sắc         :    đồng giả cổ, giả cổ, đen

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng TD210308CN

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu crom

Màu crom bóng

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu đen

Màu đen

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu niken

Màu Niken

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu giả cổ

Màu giả cổ đồng vàng

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng màu vàng đỏ

Màu Vàng đỏ

Tay nắm kéo cửa tủ cửa phòng chi tiết

Chi tiết thông số kích thước

 

Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm Liên quan
Tin tức về sản phẩm
nhắn tin với thanh dung chat zalo thanh dung